Ulikheter i Norge

Det har blitt et utelukkende fokus på økonomi når det skal diskuteres ulikheter i Norge. For stor økonomisk ulikhet kan selvfølgelig medføre at man ikke får »